BM Komerc Logo
BM KOMERC
VELEPRODAJA GUMOTEHNIČKE ROBE
PATRIJARHA DIMITRIJA BROJ 11
11090 RAKOVICA - BEOGRAD
TEL / FAX: 011 / 3564 - 032
MOBILNI: 063 / 239 - 368
EMAIL: bmkomerc@gmail.com
Gumena creva
vertical separator

GUMENA CREVA

Primena i standardi

U ponudi imamo veliki izbor gumenih industrijskih creva, datih u različitim dimenzijama, i za brojne namene. Izrađena su od strane domaćih i stranih proizvođača i usklađena sa međunarodnim normama izrade EN, DIN, SAE, GOST, JUS.

Prema oblasti primene, mogu služiti za protok vode, kompresovanog vazduha, nafte i naftnih derivata, rashladnih i kočionih tečnosti, hemijskih sredstava, prehrambenih fluida, za protok abrazivnih materijala pri procesu peskiranja i u druge svrhe.

Industrijska gumena creva

Ovo su creva za širu upotrebu u industriji, odlikuje ih uglavnom niži radni pritisak 10-40 bar, koriste se za protok vode, vazduha, nafte, mineralnih i sintetičkih ulja, abrazivnih materijala, peska, šljunka, cementa, kiselina, alkalija, rastvora, hemijskih agenasa, prehrambenih i alkoholnih pića, otpadnih voda

 • Gumena creva za abraziju - peskaranje / habanje Ø 35/12 bara
 • Gumena creva za kompresor Ø 8-25 / 12-20 bara
 • Gumena creva za vodu Ø 13-50 / 6-10 bara
 • Gumena creva za vodu / vazduh Ø 10-32 / 10 bara
 • Gumena creva za protok pića (voda, mleko, sokovi, neagresivne tečnosti)
 • Gumena creva za kiseline, baze, industrijske vode, fekalije
 • Gumena creva za naftu Ø 6 - 13
 • Gumena creva za protok betona Ø50 / 6 bara
 • Gumena creva za maziva
 • Gumena creva za pranje ulica

Gumena creva za autoindustriju

Creva ove grupe namenjena su za protok benzina, dizela, ulja, antifriza, antikorozivnih tečnosti, mineralnih ulja, vazduha

 • Gumena creva za gorivo TIP Gt Ø 8-25 / 20 bara, tekstilni oplit
 • Gumena creva za gorivo TIP Gč Ø 8 - opleteno sa čeličnom žicom
 • Gumena creva za kočnice DIN Ø13 / 20 bara
 • Gumena creva za penumatske kočnice DIN 74310
 • Gumena creva za auto hladnjake - TIP V/5 i V/10
 • Gumena creva za auto hladnjake - TIP D/5 i D/10
 • Kompresorsko crevo za duvanje guma

Hidraulična gumena creva

Zavisno od tipa, hidraulična creva mogu se koristiti za protok mineralnih i sintetičkih ulja, za protok vode, dizel goriva, ulja u vodenim emulzijama, propan-butana, metana

 • Gumena creva za visoke pritiske V1 - EN 853 1SN
 • Gumena creva za visoke pritiske V2 - EN 853 2SN
 • Gumena creva za hidrauliku - EN 853 1ST, 1SC, 2ST i 2SC
 • Hidraulična creva za maziva - SAE 100 R6 - TIP "M"
 • Hidraulična creva za maziva - EN 854 R6/1TE - sa žičanim oplitom - TIP "Mč"
 • Hidraulična creva za maziva - EN 854 R6/1TE - tekstilni oplit - TIP "Mt"
 • Gumena creva za hidrauliku - SAE 100 R3, EN 854 R3 Tip "H"
 • Gumena creva za hidrauliku - kao Tip "H", ima žičani oplit oko creva, Tip "Hč"
 • Gumena creva za hidrauliku - kao Tip "H", sa tekstilnim oplitom, Tip "Ht"
 • Gumena creva za hidrauliku - SAE 100 R4 i R5
 • Gumena creva za metan - EN 853 1ST i 2ST SAE 100 R2A

Gumena creva za tehničke gasove

Creva iz grupe tehničkih gasova mogu biti namenjena za protok acetilena, kiseonika, gasova propan-butana i metana

 • Gumena creva za propan-butan Ø 8 / 20 bara
 • Gumena creva za varenje Ø 6 - 13 / 10 - 20 bara - crveno i plavo
 • Gumena creva za auto gas E67 L.P.G

Usisno potisna gumena creva

Imaju širi opseg primena i mogu se koristiti za protok vode, vazduha, mineralnih i sinetičkih ulja, dizel goriva, prehrambenih napitaka, razblaženih rastvora, kiselina, baza, otpadnih voda abrazivnih materija, peska, šljunka, vrele vode i vodene pare

 • Spiralna usisno potisna creva Ø 50-110 L-5 i Ø 75 za protok nafte
 • Gumena usisno potisna creva Ø 50

Gumena creva za sve namene

Sva navedena gumena creva mogu imati spoljnji oplit urađen od tekstilnih niti ili čelične žice, u svrhu zaštite od visokih temperatura ili mehaničkih oštećenja.

gumena crevagumena crevagumena crevagumena creva

Takođe, pored ponuđenih creva u standardnoj izradi, postoji mogućnost naručivanja gumenih creva prema posebnom zahtevu i potrebama kupca.

▲ VRH STRANE